Najnovije novosti


BOJANA ĆULIBRK Položila pravosudni ispit u aprilu 2015. Godine u Sarajevu.

BOJANA ĆULIBRK Položila pravosudni ispit u aprilu 2015. Godine u Sarajevu.

Read More

Seminar OKO Ministarstvo pravde BiH

Dana 12.09.2014. godine u Tesliću u okviru kontinuiranog stručnog usavršavanja održan seminar u organizaciji OKO (Odsjeka krivične odbrane koji organizuje kontinuirano stručno usavršavanje advokata u BiH za odbrane pred sudom …

Read More