NAŠTIM


Rade Ćulibrk

radeADVOKAT RADE ĆULIBRK

je osnivač advokatske kancelarije. Rođen 05.01.1961. godine Advokaturom se bavi od 01.07.2006. godine.

Bojana Ćulibrk

BOJANA ĆULIBRK

Rođena 14.06.1988. godine.
Stručni saradnik.
Tečno govori engleski jezik. email: bojanaculibrk@lawyer.com

Mob: +387 65 811 220

O NAMA

Advokatska kancelarija pruža sve vrste advokatskih usluga od 2006. godine. Sjedište advokatske kancelarije je u Banjoj Luci, Ulica Branka Ćopića br. 9. Advokatska kancelarija zatupa domaća i strana, fizička i pravna lica, pred sudovima, organima uprave i drugim institucijama u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine, i na nivou Bosne i Hercegovine, kao pružanje pravne pomoći u zemljama regiona. Kancelarija se bavi pružanjem pravne pomoći u svim oblastima prava i to privrednog prava, poslovi upisa u sudski registar, radnog prava, naknada šteta, porodičnog prava, nasljednog prava, stvarnih prava, nekretnina, zemljišnih knjiga i katastra, vanparničnih postupaka, upravnih postupaka i upravnih sporova, odbrana u prekršajnim postupcima, kao i odbrana u krivičnim postupcima.

Visina nagrade za rad u izvršavanju advokatske djelatnosti i visina naknade troškova u vezi sa tim radom utvrđena je tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad advokata ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 68/05 ) i naplaćuje se u fiksnom iznosu po izradi podneska ili po zastupanju i odbrani na ročištu. U skladu sa Advokatskom tarifom visina nagrade i naknade za advokatske usluge se može i posebno ugovoriti.

Temelj našteg djelovanja čine visoki moralni i ljudski standardi izgrađeni tokom godina uspješnog rada, a cilj našeg djelovanja je profesionalno i pravilno primjenjivanje prava, uz pošotvanje moralnih i ljudskih tekovina.

U dosadašnjem radu stekli smo povjerenje preko hiljadu klijenata.